Wasz sukces jest naszym celem.

                                     O tym, czy produkt jest dobry decyduje klient. 

 Obsługa handlu zagranicznego

Rozwój nowatorskich produktów, procesów i usług nie gwarantuje jeszcze
sukcesu przedsiębiorstwa na rynku odniesienia. Każda branża rządzi się

własnymi prawami i wymaga indywidualnych rozwiązań.

JVN International

·     bada warunki i możliwości skutecznej strategii pozycjonowania produktów,
·     analizuje pozycję konkurencji,
·     identyfikuje docelowe grupy klientów i ich siłę nabywczą,
·     wspomaga proces wprowadzania nowych produktów i usług na rynku
      zagranicznym,
·     rozwija strategiczne opcje sprzedaży produktów w oparciu o ich fazę
      w cyklu życia produktu,
·     wspomaga w określeniu celów zbytu oraz w opracowaniu strategii polityki 
      cenowej dla rynku zagranicznego,
·     pomaga w rozwoju i kształtowaniu stosunków z zagranicznymi odbiorcami,
      dostawcami i innymi partnerami działalno
ści gospodarczej,
·     przejmuje tworzenie i obsługę zagranicznych przedstawicielstw
      handlowych.


Wasze
korzy
ści

JVN International pomaga kontrolować ryzyko działalności handlowej za granicą
oraz sterować jej zyskownością. Dzięki obszernej wiedzy o strukturach rynku
zagranicznego i specyficznych warunkach natury 
gospodarczej, kulturalnej
i politycznej zapobiegamy błędom wynikającym z odrębności mentalno
ściowej
oraz z barier językowych.

Paleta produktów i usług zostaje zoptymalizowana pod kątem potrzeb  rynku
zagranicznego.